Uw winkelwagen is leeg!

Privacy Policy

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.profacare.nl

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik.

1-de registratie en het gebruik van uw gegevens in het kader van website bezoeken en eventuele bestellingen.
2-voor het commerciële gebruik van gegevens (nieuwsbrief, aanbiedingen van derden, enz.) of voor andere vormen van gegevensgebruik en de bezwaarmogelijkheden.
3-U kunt onze online winkel bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken.
4-U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser.

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

1.1 Gegevensregistratie en gebruik 
​a. Bestelling: uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging.
b. Klantgegevens: uw concrete bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd.
c. Reclamedoeleinden: wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer u onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op onze website komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats. Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
e. Markt- en klanttevredenheid onderzoek: Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor ons markt- en klanttevredenheid onderzoek. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze data anoniem en voor statistische doeleinden van Profacare Hygiëneservice B.V.

1.2 Cookies 
Voor een bezoek aan onze website is het accepteren van cookies niet verplicht. 

Wat zijn cookies?
Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
De door Profacare Hygiëneservice B.V. gebruikte cookies zullen geen privacy gerelateerde gegevens opslaan. De door ons gebruikte cookies kunnen daarmee niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u worden gekoppeld. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend anonieme informatie, bijv. over de pagina's van onze shop die werden bezocht en de producten die werden bekeken enz.

Akkoordverklaring Ik ga akkoord met het gebruik van zgn. cookies en dat daarmee mijn gebruiksgegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Deze akkoordverklaring kan ik op ieder willekeurig moment herroepen door in mijn browserinstellingen het gebruik van cookies te weigeren.

Hoe kan ik voorkomen dat de cookies worden opgeslagen?
In uw browser kunt u instellen dat cookies uitsluitend kunnen worden geaccepteerd wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wanneer u uitsluitend de Profacare-cookies wilt accepteren, maar niet die van onze dienstverleners en partners (derden), kunt u de instelling "Cookies van derden accepteren" in uw browser uitschakelen (Firefox) of onder de instelling Indirecte cookies de mogelijkheid Blokkeren aanvinken (Explorer 8). Bij een gezamenlijk gebruik van computers die zo zijn ingesteld dat het opslaan van cookies en Flash-cookies is geaccepteerd, raden wij u aan om u na beëindiging van de sessies altijd volledig af te melden.

1.3 Veilige gegevensoverdracht 
Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantgegevens 

2. Uitdrukkelijke toestemming

Hier vindt u de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens die u op vrijwillige basis aan ons kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen.

2.1 Door u bestelde nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief ontvangt u te allen tijde opzegbare informatie over aantrekkelijke aanbiedingen. Gelieve ook bij bestellingen via de nieuwsbrief nadere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam) te vermelden zodat wij u kunnen aanspreken. Natuurlijk kunt u ook anoniem contact met ons opnemen of onze nieuwsbrief anoniem ontvangen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de gebruiker af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door ons opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden.

2.2 Toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de keuze van de betalingswijze, moeten wij u en onszelf tegen misbruik beschermen. Daarom verstrekken wij de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) aan een firma die desbetreffende beoordeling uitvoert.

2.3 Inhoud van de toestemming
U heeft ons voor zover van toepassing uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend en wij hebben uw toestemming geregistreerd. Wij zijn verplicht de inhoud van de toestemming te allen tijde op afroep beschikbaar te houden. U kunt de door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Aanmelding voor de nieuwsbrief Ik wil de gratis nieuwsbrief van Profacare Hygiëneservice B.V. ontvangen. Opzegging is te allen tijde eenvoudig mogelijk door een e mail zonder formele vereisten doch wel met de tekst “nieuwsbrief afmelden” of door op de "afmeldlink" te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

3. Rechten van de betrokkene

3.1 Recht op informatie en overige rechten
Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen onze klanten verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens alsmede voor zover van toepassing verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om te garanderen dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, wendt u zich a.u.b. met een schriftelijk verzoek onder duidelijke vermelding van uw persoon tot:

Profacare Hygiëneservice B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                      Kantstraat 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5076 NP Haaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tel: +31(0)85 8771651                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mail: info@profacare.nl